Własność intelektualna

W dzisiejszych czasach własność intelektualna i nowe technologie to dziedziny newralgiczne dla sprawnego działania firmy.

W przypadku, gdy zaistniej potrzeby ochrony posiadanych przez Państwa praw własności intelektualnej (patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, know-how) nasz zespół służy pomocą zarówno na wczesnym etapie sporu, jak i jego ewentualnej kontynuacji na drodze sądowej. Wielokrotnie reprezentowaliśmy Klientów pragnących zapobiec bezzasadnemu korzystaniu z ich znaków towarowych i know-how przez konkurentów. Na zlecenie Klientów opracowujemy najkorzystniejszą czasowo i finansowo strategię prowadzenia sprawy: począwszy od przedsądowych wezwań, poprzez próby ugodowego załatwienia sporu i dobrowolnego zaniechania naruszania praw Klientów, po reprezentowanie Klientów przed sądem.

Nasza praktyka obejmuje również reprezentowanie Klientów nie tylko w zakresie sporów dotyczących bezpodstawnego korzystania ze znaków towarowych czy renomy towarów i przedsiębiorstwa Klientów, ale również obronę ich własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym w postępowaniach dotyczących sprzeciwów wobec rejestracji znaków towarowych oraz prób ich unieważnienia.

Nasz zespół wielokrotnie uczestniczył w projektach dotyczących badań due diligence spółek z różnych sektorów biznesu w zakresie ryzyk związanych z posiadanymi przez nie prawami własności intelektualnej, sposobami zarządzania nimi oraz weryfikował zgodność z prawem korzystania z różnych utworów, domen internetowych czy programów komputerowych.

W tej dziedzinie pomożemy również Państwu przygotować i negocjować umowy, których przedmiotem jest przeniesienie lub korzystanie z dóbr własności intelektualnej oraz ich stworzenie. Doradzimy Państwu jak najlepiej zabezpieczyć interesy w odniesieniu do szeregu umów począwszy od umów licencyjnych, transferu praw własności przemysłowej i autorskich praw majątkowych, w tym ich aportu do spółek kapitałowych.

Nasz zespól posiada również szerokie doświadczenie w sporządzaniu umów dotyczących transferu know-how, w tym w ramach tworzenia sieci franczyzowej. Doradzamy również Klientom jak najlepiej zabezpieczyć interesy przy okazji projektów związanych z planowanym sponsoringiem. Nasze doświadczenie obejmuje również sporządzanie umów dotyczących lokowania produktów.

Life science

Obszar „life science” to wysoce specjalistyczna i prężnie rozwijająca się dziedzina rynku. Prawnicy naszej kancelarii posiadają dogłębną znajomość szczegółowych regulacji prawnych oraz zrozumienie dla konkurencyjnego środowiska, w którym działają firmy farmaceutyczne, kosmetyczne oraz firmy zajmujące się obrotem środkami ochrony roślin, produktami biobójczymi i nasionami, co pozwala nam zabezpieczać interesy naszych Klientów.

Efektywnie doradzamy naszym Klientom i reprezentujemy ich w sprawach:

  • postępowań cywilnych, karnych i administracyjnych dotyczących nieuczciwej konkurencji na rynku środków ochrony roślin, naruszenia warunków obrotu tymi środkami oraz ochrony przed podróbkami i nielegalnym importem równoległym;
  • etykietowania, marketingu i reklamy środków ochrony roślin, odmian roślin, produktów biobójczych, farmaceutyków, suplementów diety i kosmetyków;
  • rejestracji środków ochrony roślin, odmian roślin oraz produktów biobójczych, a także w sprawach warunków obrotu tymi produktami;
  • importu równoległego i dystrybucji produktów z zakresu „life science”;
  • klasyfikacji tzw. „produktów z pogranicza”;
  • nazewnictwa odmian roślin i jego ochrony;
  • ochrony prawnej nowych odmian roślin i licencji praw związanych z tymi odmianami

 

Kontakt w tej specjalizacji:

Wybierz inną specjalizację: