Postępowania sądowe, arbitraż i mediacja

Udział w rozwiązywaniu sporów, w których uczestniczą Państwo po stronie powoda lub pozwanego, jest jednym z podstawowych kierunków praktyki Kancelarii.

 

”Marek Furtek of FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz is widely regarded as a well-established name in domestic and international arbitration matters. He has a particular focus on contentious infrastructure projects. He recently advised the administrator of a Finnish bankruptcy estate in a dispute with GT Trading Polska over an alleged unfair enrichment.” – Chambers Europe 2017

 

“FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz is representing an estate administrator of GT Trading Finland in claims against GT Trading Polska for unjust enrichment and return of loans. According to one client, Marek Furtek is ‘among the top arbitration lawyers in Poland.” – Legal500 2017

“Marek Furtek of FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz is a well-known arbitrator. He also represents clients as counsel in arbitration, mediation and litigation cases.” – Chambers Europe 2016

FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz’s work includes acting for mBank and Millennium Bank in relation to toxic fx options. Marek Furtek and Leszek Rydzewski are joint heads of the team, with the latter leading in banking and finance disputes.

Dla potrzeb Państwa sprawy tworzymy zespoły specjalistów z różnych dziedzin prawa, które opracowują i realizują najlepsze rozwiązania, także z punktu widzenia prawa procesowego. Przykładem takiej współpracy jest zespół procesowo-bankowy, który doradza bankom w sprawach związanych z opcjami walutowymi.

Spory sądowe

Jesteśmy rokrocznie rekomendowani przez prestiżowe, międzynarodowe zestawienia prawnicze, takie jak Legal 500 EMEA, Chambers Global i Chambers Europe. Nasz zespół ds. postępowań sądowych i arbitarżowych jest szczególnie ceniony w zakresie sporów bankowych i spraw dotyczacych ochrony konkurencji.

W fazie poprzedzającej spór sądowy możemy zapewnić Państwu pomoc w ocenie ryzyka jego prowadzenia oraz wraz z Państwem rozważymy zastosowanie alternatywnych sposobów rozwiązania sporu. Jeśli spór zostanie skierowany na drogę sądową, będziemy Państwa reprezentować w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, postępowaniach arbitrażowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych.

Prowadzimy sprawy Klientów działających w różnych sektorach gospodarki. Wśród naszych Klientów są banki, które reprezentujemy w licznych postępowaniach dotyczących czynności bankowych (m.in. walutowych transakcji terminowych), w sprawach dotyczących wzorców umownych oraz w sprawach związanych z organizacją działalności banku (m.in. spory dotyczące najmów powierzchni biurowej). Reprezentujemy także przedsiębiorców działających na rynku energetycznym, paliwowym, budowlanym oraz FMCG. Posiadamy olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu sporów z zakresu prawa spółek – m.in. uczestniczyliśmy w kilku precedensowych postępowaniach dotyczących odpowiedzialności akcjonariusza spółki akcyjnej wobec jej wierzycieli, a także reprezentowaliśmy jednego z audytorów należących do „wielkiej czwórki”, pozwanego w postępowaniu sądowym z powództwa klienta – proces zakończył się oddaleniem powództwa (sprawa o charakterze precedensowym dla wykładni przepisów o zakresie odpowiedzialności audytorów).

Mamy także doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych, a także sądowo-administracyjnych: przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – m.in. w zakresie tzw. „nieruchomości warszawskich”.

Arbitraż i mediacja (ADR)

Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz specjalizuje się w prowadzeniu i rozstrzyganiu sporów arbitrażowych. Reprezentujemy Klientów w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych ad hoc oraz przed stałymi sądami arbitrażowymi, takimi jak Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich w Warszawie, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu (VIAC), Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze (PCA), Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy MIH w Paryżu (ICC).

Reprezentujemy Klientów w tzw. postępowaniach postarbitrażowych, czyli postępowaniach o stwierdzenie wykonalności, uznanie lub uchylenie krajowych i zagranicznych orzeczeń arbitrażowych.

Prawnicy Kancelarii są wpisani na listy arbitrów największych sądów arbitrażowych i wyznaczani jako arbitrzy w postępowaniach arbitrażowych (jak dotąd w ponad stu pięćdziesięciu) przed polskimi i zagranicznymi stałymi sądami arbitrażowymi (SAKIG, ZBP, VIAC, ICC, PCA) i ad hoc , także w sporach inwestycyjnych (BIT). Są autorami licznych publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących arbitrażu.

Zapewniamy organizację i administrację postępowań arbitrażowych ad hoc. W tym zakresie gwarantujemy profesjonalną obsługę organizacyjną i administracyjną, w pełni wyposażoną salę rozpraw z cyfrowym nagrywaniem przebiegu rozpraw oraz wykwalifikowany personel. Do tej pory zorganizowaliśmy i administrowaliśmy kilkanaście postępowań arbitrażowych w trybie ad hoc przy wykorzystaniu reguł UNICTRAL, SAKIG i ICC.

O uznaniu, jakim cieszą się na rynku nasi prawnicy, świadczy fakt, że uczestniczyli w charakterze ekspertów w pracach parlamentarnych nad nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów ustawy modelowej UNCITRAL. Są autorami i współautorami kilkunastu przyjętych rozwiązań.

Należy dodać, że prawnicy Kancelarii uczestniczą w tzw. alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności w trybie mediacji i negocjacji polubownych, a także w postępowaniach rozjemczych, prowadzonych według „Ogólnych warunków umowy i rozjemstwa w sporach” (FIDIC).

Kontakt w tej specjalizacji:

Wybierz inną specjalizację: