IT i nowe technologie

Nowe technologie wymagają szczególnego zrozumienia Państwa potrzeb. Kancelaria Furtek Komosa Aleksandrowicz znajduje takie rozwiązania, które są właściwe z punktu widzenia Państwa firmy.

Współpracując zarówno z odbiorcami, jak i z dostawcami usług IT efektywnie doradzamy naszym Klientom w następujących sprawach:

 • przygotowywanie postępowań przetargowych dla nabywców systemów informatycznych o znacznej wartości,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów dostawy i wdrożenia lub wykonania złożonych systemów informatycznych (w tym dla struktur wielopodmiotowych),
 • umowy z zakresu produkcji i dystrybucji oprogramowania,
 • umowy z wykonawcami (specjalistami z dziedziny inżynierii programowej, programistami, konsultantami etc.),
 • umowy o prace badawcze (R&D),
 • umowy z podmiotami współpracującymi,
 • umowy dystrybucyjne,
 • umowy z końcowymi użytkownikami (umowy licencyjne, wdrożenia, utrzymania i wsparcia).

Operatorom telekomunikacyjnym możemy pomóc w szczególności przy:

 • przygotowywaniu i negocjowaniu umów o dostawy sprzętu, oprogramowania, budowy sieci telekomunikacyjnych i usług z tym związanych,
 • postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy rozwiązań i usług telekomunikacyjnych dla państwowych jednostek organizacyjnych,
 • postępowaniach związanych z administracyjną regulacją rynku telekomunikacyjnego i elektronicznego,
 • poszukiwaniu źródeł finansowania przedsięwzięć, zarówno w postaci finansowania długiem, środkami akcjonariuszy, jak i finansowania opartego na aktywach,
 • zagadnieniach korporacyjnych (w tym wnoszeniu praw do sieci telekomunikacyjnej).

Kontakt w tej specjalizacji:

Wybierz inną specjalizację: