Instytucje finansowe i restrukturyzacja finansowa

Instytucje sektora finansowego odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju całej gospodarki i poszczególnych przedsięwzięć.

“Leszek Rydzewski leads the practice at FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz and advised Kliniki Neuroradiochirurgii on the PLN105m financing of the construction of a hospital. Bank Millennium, Alior Bank and Pekao Leasing are also clients.” – Legal500 2017

“FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz’s team acted for mBank, as a creditor, in several restructuring and bankruptcy proceedings against debtors including Call Center Poland and Paech. Leszek Rydzewski and Marek Furtek jointly head the practice.” – Legal500 2017

„Kancelaria reprezentowała banki w sporach z przedsiębiorcami dotyczącymi m.in. CIRS i kredytów frankowych. Doradzała też mBankowi S.A. w transakcji sprzedaży portfela wierzytelności klientów korporacyjnych do funduszu sekurytyzacyjnego i Stowarzyszeniu Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA) przy komentarzu do pierwszego polskiego wzoru umowy kredytowej.” – Polityka Insight 2017

“Leszek Rydzewski of FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz is well organised, with good interpersonal skills. He recently assisted with the restructuring of debt owed to PKO Bank Polski and Bank Gospodarki Żywnościowej.” – Chambers Europe 2016

 

Współpracując z bankami, zakładami ubezpieczeń, towarzystwami emerytalnymi staramy się zrozumieć Państwa indywidualne potrzeby oraz głęboką regulację sektora. Przedsiębiorcom możemy pomóc w negocjowaniu umów zapewniających finansowanie ich przedsięwzięć (kredyty, emisje obligacji). Gdy nadejdzie gorszy czas dla gospodarki, pomagamy przy restrukturyzacji zadłużenia.
Klientom z sektora finansowego doradzimy we wszelkich zagadnieniach związanych z ich działalnością – w tym w następujących kwestiach:

  • zagadnienia statutowe i organizacja wewnętrzna (statut, regulaminy, formalne wymagania procesu decyzyjnego, szczególne wymagania wobec członków organów),
  • zasady prowadzenia działalności, a także opracowania i oferowania produktów bankowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych (regulaminy, wzory umów, uwarunkowania ustawowe),
  • relacje z organami nadzoru finansowego, informacji finansowej i ochrony konkurencji i konsumentów,
  • relacje z dostawcami (w szczególności w dziedzinie systemów informatycznych),
  • umowy outsourcingowe (outsourcing usług IT, usług windykacyjnych) oraz relacje z podwykonawcami (pośrednicy ubezpieczeniowi),
  • relacje z klientami (doradztwo i reprezentacja w negocjacjach, polubowna i sporna windykacja i restrukturyzacja zadłużenia, realizacja roszczeń regresowych), w tym z konsumentami,
  • tworzenie oraz łączenie banków i zakładów ubezpieczeń, przejmowanie funduszy emerytalnych,
  • szczególne uprawnienia i obowiązki banków,
  • tajemnica zawodowa,
  • restrukturyzacja zadłużenia w razie pogorszenia sytuacji finansowej klientów.

Kontakt w tej specjalizacji:

Wybierz inną specjalizację: