W czerwcu prezentacja nowego regulaminu Sądu Arbitrażowego KIG – wypowiedzi mec. Marka Furtka

05.2014

We wtorek 17 czerwca br. o godzinie 10 nastąpi prezentacja projektu nowego regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG Marek Furtek , twierdzi, że  nowy regulamin, to nie tylko zmiana przepisów, ale także bardzo pożyteczna dyskusja dla całego środowiska związanego z arbitrażem. Prezes podaje, że sąd rocznie rozpatruje od 300 do 500 spraw. Tymczasem statystyki innych polskich instytucji arbitrażowych wskazują na  rozpoznanie ok. 100- 150 spraw  w ciągu ostatnich siedmiu lat ich działalności. - To pokazuje skalę działalności jaką prowadzimy i duży autorytet jakim cieszy się SA KIG wśród krajowych przedsiębiorców - dodaje.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych.

Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce. Rośnie jego popularność w tej części Europy. Prawie 20 proc. spraw ma charakter międzynarodowy. Na liście arbitrów oprócz najlepszych polskich prawników figurują nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL. Sąd prowadzi mediacje. Zajmuje się również promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

Sąd Arbitrażowy zawarł szereg porozumień o współpracy z instytucjami arbitrażowymi znanymi na całym świecie. Jest członkiem  i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.

Autor: Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 
Źródło: LEX Wolters Kluwer Business

Pobierz pdf:

Źródło: 
LEX Wolters Kluwer Business