Proces inwestycyjny zgodnie z polskim prawem budowlanym

09.2015

Realizację robót budowlanych poprzedza cały zespół czynności przygotowawczych, takich jak określenie warunków zabudowy, opracowanie projektów czy uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Całość działań zmierzających do realizacji inwestycji budowlanej, począwszy od ustalenia warunków zabudowy, a na oddaniu obiektu do użytkowania kończąc, określa się mianem budowlanego procesu inwestycyjnego. Celem niniejszego memorandum jest prześledzenie przebiegu budowlanego procesu inwestycyjnego z perspektywy inwestora wraz z zasygnalizowaniem potencjalnych zagrożeń dla realizacji inwestycji. Niniejsze opracowanie dotyczy procesu budowlanego związanego z realizacją obiektów komercyjnych, nie obejmuje zaś uproszczonych trybów postępowania stosowanych w przypadku obiektów niewielkich lub wznoszonych na własny użytek, takich jak domy jednorodzinne (...).

Specjalizacja: 
Źródło: 
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ)