2 czerwca 2009 r. mec. Jolanta Zarzecka Sawicka wystąpiła jako prelegentka na XXVII Konferencji Konwent HR Prawo Pracy i Wynagrodzenia organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

06.2009

Jolanta Zarzecka – Sawicka omówiła problematykę zwolnień grupowych oraz zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika.