W ramach VII Forum Dyrektorów Finansowych zorganizowanego przez Institute for International Research prawnicy kancelarii przeprowadzili 27 maja 2009 r. warsztaty pt. „Odpowiedzialność Dyrektora Finansowego - środki ochrony prawnej”.

05.2009

Podczas spotkania Mariusz Aleksandrowicz, Michał Mieciński, Leszek Rydzewski i Jolana Zarzecka-Sawicka przedstawili zasady odpowiedzialności dyrektora finansowego wobec prawa oraz zaprezentowali prawne środki ochrony dyrektora finansowego.