Seminarium FKA - Zmiany w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego od września 2016 r.
08.2016

W dniu 8, 9 i 16 września 2016 r. w godzinach 10.00-14.00 FKA organizuje seminarium "Zmiany w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego od września 2016 r.". Gościem specjalnym jest dr Maciej Giaro, radca prawny, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego UW. Seminarium prowadzą: dr Aleksandra Pokropek, radca prawny oraz Przemysław Barchan, adwokat.

Ustawa z 10.07.2015 r. Schyłek czy wzmocnienie formy ad probationem?
Dr Maciej Giaro, radca prawny, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego UW


Nowe formy czynności prawnych w Kodeksie cywilnym
Dr Aleksandra Pokropek, radca prawny w FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

  • Założenia nowelizacji Kodeksu cywilnego – liberalizacja i odformalizowanie obrotu
  • Forma dokumentowa jako nowy typ szczególnej formy czynności prawnej
  • Co do jest „dokument”? Definicja dokumentu w Kodeksie cywilnym
  • Forma elektroniczna – doregulowanie przepisów

Praktyczne aspekty najnowszych zmian do Kodeksu cywilnego
Dr Aleksandra Pokropek, radca prawny w FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

  • Liberalizacja formy wypowiadania umów i odstępowania od umów
  • Co znaczy, że przepisy o oświadczeniach woli będą miały odpowiednie zastosowanie do innych oświadczeń?

Zmiany do KPC: zasady wnoszenia pism za pomocą systemu teleinformatycznego
Przemysław Barchan, adwokat w FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

  • Cel i zakres nowelizacji
  • Nowe zasady wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
  • Pozostałe zmiany w postępowaniu rozpoznawczym