Marek Furtek jurorem XIV edycji konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej
05.2016

Marek Furtek zasiada w jury XIV edycji Konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. W skład komisji konkursowej wchodzą także: prof. dr hab. Jan Błeszyński (UW), dr Małgorzata Modrzejewska (PPH), prof. dr hab. Ewa Nowińska (UJ), prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (UW), prof. dr hab. Helena Żakowska-Henzler (PAN) i dr Alicja Adamczak (UP RP).

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

Termin nadsyłania prac: 20 października 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 25 listopada 2016 r.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina.

Więcej informacji na temat Konkursu na stronie UP RP: http://uprp.pl/xiv-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-naukowa-na-temat-wlasnosci-intelektualnej-2016/Lead02,58,15785,7,index,pl,text/