Leszek Rydzewski panelistą podczas VII Kongresu Innowacyjnej Gospodarki 2016
06.2016

adw. Leszek Rydzewski, wspólnik FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz weźmie udział w panelu „Wpływ inwestycji zagranicznych firm w Polsce na sytuację gospodarczą kraju” podczas Kongresu Innowacyjnej Gospodarki organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą w dniach 8-9 czerwca 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik.

Przedmiotem dyskusji będą zagadnienia związane z inwestycjami w Polsce, nie tylko tymi, które przynoszą krótkookresowe efekty, ale również tymi, które powodują długookresowe korzyści i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju. Moderatorem panelu jest redaktor tygodnika Polityka - Jacek Żakowski, a wśród panelistów, m.in.: Adam Abramowicz, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Mariusz Bartosewicz, Radca Ministra, Ministerstwo Rozwoju, Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Finansów Orange Polska, dr Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Ewa Wolniewicz-Warska Country Sales Manager w Kapsch.

Zapraszamy do Audytorium w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Więcej informacji na temat Kongresu: http://kongresig.pl/pl/