Agnieszka Skrok wystąpi podczas konferencji "Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i jej wpływ na sektor finansowy".

11.2015

Agnieszka Skrok, adwokat w Departamencie Prawa Ochrony Konkurencji i Antymonopolowego wystąpi podczas konferencji organizowanej przez V Financial Conferences "Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i jej wpływ na sektor finansowy" w dniu 5 listopada 2015 r. w hotelu Mercure Grand w Warszawie. Agnieszka Skrok omówi temat " Zakaz proponowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru".