FKA dla finansistów przedsiębiorstw - XVI Konferencja PCTA
04.2016

Podczas dorocznej konferencji Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA) w dniu 9 kwietnia 2016 r. Leszek Rydzewski przedstawił wybrane nowości regulacji restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Tematem przewodnim kolejnych dni XVI Konferencji PCTA był cash pool – tradycyjne narzędzie w innowacyjnym świecie, omawiany przez przedstawicieli zarówno banków oferujących ten produkt w skali globalnej i lokalnie, jak i przez korzystających z niego przedsiębiorstw.

PCTA zrzesza skarbników korporacyjnych. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz integracji i wyodrębnienia grupy zawodowej skarbników oraz wszechstronne wspieranie skarbników w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami. Partnerami Stowarzyszenia są takie instytucje jak: PKO BP S.A., Finexa, European Association of Corporate Treasurers, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, EuroFinance i Treasury Management International.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu: http://pcta.pl/