LUDZIE

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych prawników, z których połowa to radcowie prawni i adwokaci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jesteśmy nastawieni na osiąganie efektów, dlatego naszym priorytetem jest dostarczenie Klientom praktycznych, najlepszych rozwiązań.

Patrycja Kurowska
junior associate, aplikant radcowski

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Programu Erasmus + na Università degli Studi di Cassino we Włoszech.

Specjalizuje się przede wszystkim w bieżącej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. W swojej pracy zajmuje się, w szczególności, sporządzaniem i analizą umów gospodarczych, przygotowywaniem dokumentów korporacyjnych, jak również pisaniem pism procesowych.

Zanim dołączyła do FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach oraz w firmie doradczej. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, handlowe oraz procedura cywilna.

Swoją pracę magisterską poświęciła tematyce umów kredytów hipotecznych denominowanych i indeksowanych do walut obcych.

Posługuje się biegle językiem angielskim.