LUDZIE

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych prawników, z których połowa to radcowie prawni i adwokaci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jesteśmy nastawieni na osiąganie efektów, dlatego naszym priorytetem jest dostarczenie Klientom praktycznych, najlepszych rozwiązań.

Małgorzata Szczotka-Kida
senior associate, adwokat

Adwokat w Departamencie Korporacyjnym, Fuzji i Przejęć.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych LL.M. z zakresu prawa spółek i prawa handlowego na Universiteit Maastricht oraz Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Polskiej Akademii Nauk. Studiowała też  na Wydziale Prawa Paris Lodron Universität Salzburg w ramach programu Erasmus.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, finansowym i prawie ochrony konkurencji. Bierze udział w badaniach due diligence, sporządzaniu dokumentów transakcyjnych i analiz prawno – podatkowych, związanych m.in. z procesami przekształceń przedsiębiorców indywidualnych, spółek i grup kapitałowych, zbywaniem udziałów, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu dokumentacji kredytowej do projektów typu project finance. Sporządza i negocjuje umowy handlowe, prowadzi także bieżące doradztwo korporacyjne na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych.

Przed rozpoczęciem współpracy z FKA doradzała  przedsiębiorcom z sektora m.in. FMCG, chemicznego i motoryzacyjnego w postępowaniach administracyjnych, podatkowych oraz sądowo-administracyjnych. Doradzała również w postępowaniu notyfikacyjnym dotyczącym pomocy publicznej przed Komisją Europejską.

Języki: 
polski, angielski, niemiecki